Skip to content

Increase font size Decrease font size

Magyar Közigazgatási Bírák Egyesülete

Alapszabály
Szervezet
Kapcsolat
Hírek
Konferenciák
Beszámolók
kmbiro.org:Főoldal arrow Hírek
Hírek PDF Print E-mail

A Magyar Közigazgatási Bírák Egyesületének közleménye

Az 1993-ban alakult Magyar Közigazgatási Bírák Egyesülete tisztújító közgyűlést tartott, amelyen újabb négy évre megbízatást kapott Dr. Hajnal Péter elnök és Dr. Lomnici Zoltán tiszteletbeli elnök. Az elnökség tagjaként megválasztották Dr. Sperka Kálmán, Dr. Sára Katalin, Dr. Szalai Tünde és dr. Dobó Viola bírókat. Első alkalommal került megválasztásra Felügyelőbizottság: Dr. Kurucz Krisztina elnök, Dr. Heinemann Csilla, Dr. Robotka Imre tagok. 

A két napos rendezvényen szakmai konzultációt tartottak a közigazgatási perrendtartás és szervezeti kodifikációjának helyzetéről, a földforgalmi törvény, önkormányzati normakontroll, és az adójog aktuális jogalkalmazási kérdéseiről.


Budapest, 2016. október 18.

 

Dr. Hajnal Péter

elnök  

A Magyar Közigazgatási Bírák Egyesületének közleménye

Dr. Hajnal Péter elnökletével a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesülete elnökségi ülést tartott a tiszteletbeli elnök, dr. Lomnici Zoltán részvételével.

Megtárgyalta az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó korhatárral kapcsolatos törvénymódosítási javaslatot abból a célból, hogy kialakítsa végső álláspontját. Fontos és támogatandó a jogbiztonság és a bírák elmozdíthatatlansága, a független, pártatlan bírósághoz való jog szempontjából az, hogy ezt a kérdést törvény rendezze.

Az elnökség javasolja, hogy a tervezetből maradjon ki a bírósági vezetői tisztségbe való visszahelyezés tilalma. A szolgálati jogviszony jogellenes megszüntetése esetére az eredeti állapot helyreállítását tartja elfogadhatónak azzal, hogy az időközben bekövetkezett szervezeti és igazgatási változásokra tekintettel ennek gyakorlati megoldása jogalkotási kérdés. Közérdek, hogy ennek megvalósítása során az igazságszolgáltatás zavartalan működése biztosított maradjon.

 

Budapest, 2013. január 23.

                                       a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesületének elnöksége


 

 

Tájékoztató a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesületének 2012. szeptember 14. napján megtartott közgyűléséről

A Magyar Közigazgatási Bírák Egyesülete (MKBE) 2012. szeptember 14-én de. 10-00-tól közgyűlést tartott a Kúria épületében, melyet dr. Lomnici Zoltán tiszteletbeli elnök, és dr. Hajnal Péter ügyvezető elnök vezetett le.

A határozatképesség megállapítást követően az ügyvezető elnök számolt be a 2012. február 13-i megválasztása óta eltelt idő eseményeiről. Ellenőrizni kellett az aktuális taglétszámot, közös email rendszert alakított ki a naprakész tájékoztatás érdekében. Az előző év gazdálkodásával kapcsolatban a könyvelő a szükséges feladatait elvégezte. Emlékeztetett az időközben megtartott szalmai konferenciákra (Európai Jogi Szaktanácsadó Bírák Egyesületével közös, illetve a magyar birtokpolitika helyzete), és ezek költségkihatására. Ismertette a tervezés alatt álló, az Adótanácsadók Egyesületével közös adójogi konferencia novemberről jövő év elejére halasztásának okait. Beszámolt az egyesület anyagi helyzetéről, a beérkezett tagdíjakról, az OBH-tól kapott támogatásról, az OTP Direct szerződés megkötéséről. Vázolta a lehetséges kapcsolatfelvételeket (Ügyészekkel való kapcsolatfelvétel - Dr. Sperka Kálmán, Környezetvédelem – dr. Bögös Fruzsina – Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Állam gazdasági beavatkozása – EU jog – Korom Ágoston)

A MKBE ezt követően egyhangúan ismételten tiszteletbeli elnöknek választotta meg dr. Lomnici Zoltán. Az egyesület négy elnökségi tagjára 8 jelölés érkezett, amelyből 1 jelölt nem vállalta.. A 7 jelöltből végül is többszöri szavazás után dr. Sára Katalint (Fővárosi Ítélőtábla), dr. Sperka Kálmánt (Kúria), dr. Sugár Tamást (Szombathelyi Törvényszék), dr. Szalai Tündét (Egri Törvényszék) választottuk meg elnökségi tagnak.

A közgyűlés megtárgyalta, és szavazott is az Alapszabály módosításról. A módosítások egy részét a jogszabályváltozások indokolták. Több pontban pedig a tagság kívánta azt módosítani az , hogy jobban megfeleljen a tagság érdekeinek, és kor kihívásainak. A tagság az Alapszabály egyes változtatni kívánt pontjait átbeszélte, a változatokat pontonként megszavazta, majd végszavazásként a teljes módosított Alapszabályt, a szükséges minősített többséggel elfogadta.

A legfontosabb változások:

 • a nyugdíjas közigazgatási bírák továbbra is az egyesület tagjai maradnak
 • az egyesület céljait és feladatait kibővítette, erősítve a véleménynyilvánító, érdekvédelmi jelleget
 • a taggyűlésen és az elnökség ülésén szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata nem dönti el e felvetett kérdést
 • erősíti az elnök és az elnökség tájékoztatási, és beszámolási kötelezettségét
 • újraszabályozta a Számvizsgáló Bizottság hatáskörét
 • az egyesületet egy személyben az ügyvezető elnök képviseli, a bankszámla feletti jogosultságot egy elnökségi taggal együttesen gyakorolja.
 • Az éves tagdíj összegét 3.000 Ft-ra emelte

   

   Időhiány és a tagság egy részének távozása miatt az előre tervezett szakmai megbeszéléstől a tagság eltekintett (Európai Unió Bírósága magyar áfa ügyekben hozott ítéletei).

  Az egyéb napirendi pont körében néhányan felvetették, hogy állást kellene foglalni abban a kérdésben, hogy a nyugdíjas kollégák jogi helyzetét a törvényalkotásnak az AB határozatnak, az Alaptörvénynek és a közösségi normáknak megfelelően kell rendeznie. Vita alakult ki, hogy e körben határozatot kell-e hozni, vagy elég e körben nyilatkozatot kiadni. Az ügyvezető elnök jelezte, hogy ez a kérdés nem szerepelt a napirendi pontok közt, és a megjelent tagok jelentős része is már eltávozott, ez olyan fontos kérdés, amit ilyen módon nem lehet eldönteni. A javaslattevők ragaszkodtak ahhoz, hogy amennyiben az elnök közleményt ad ki a közgyűlésről, e kérdés felvetése mindenképpen szerepeljen benne. Erre ígéretet tett az ügyvezető elnök.

  Az ügyvezető elnök a közgyűlés befejezést követően közleményt juttatott el a sajtóhoz, és a MABIE honlapjához.


   
 • Tájékoztató a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesületének 2012. február 13. napján megtartott közgyűléséről

  A Magyar Közigazgatási Bírák Egyesülete a 2012. február 13-án megtartott közgyűlésén, a Kúriai elnökévé megválasztott Dr. Darák Péter lemondása miatt új ügyvezető elnököt választott Dr. Hajnal Péter kúriai mb. tanácselnök személyében. Az új elnök ígéretet tett arra, hogy hamarosan új közgyűlést hív össze az alapszabály módosítása, az egyesület  jövőbeni működésének megvitatása érdekében.

  Az egyesület elnöke is  meghívást kapott az Országos Bírói Tanács 2012. március 23-i ünnepélyes alakuló ülésére, ahol a megválasztott tagoknak röviden ismertette az egyesület múltját, és jövőbeni elképzeléseit.