Skip to content

Increase font size Decrease font size

Magyar Közigazgatási Bírák Egyesülete

Alapszabály
Szervezet
Kapcsolat
Hírek
Konferenciák
Beszámolók

Belépés


Elfelejtetted a jelszavát?
kmbiro.org:Főoldal
Adójogi konferencia 2013. március 4. PDF Print E-mail

Adójogi konferencia 2013. március 4.

 

A Magyar Közigazgatási Bírák Egyesülete az Adótanácsadók Egyesületével közösen –   – a Nemzeti Adó és Vámhivatal, a Budapesti Ügyvédi Kamara, a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete, és az ELTE Pénzügyi-Jogi Tanszék részvételével adójogi konferenciát rendezett a Kúrián 2013. március 4-én.

Az Európai Unió Bírósága a belföldi termékértékesítésről és szolgáltatásnyújtásról kiállított számlák hitelességének, valamint a Közösségen belüli termékértékesítések adómentességének kérdésében - magyar bírói kezdeményezésre - az elmúlt években több fontos iránymutató döntést hozott. 

Dr. Darák Péter a Kúria Elnöke megnyitójában kifejtette, hogy a Közösségen belüli termékértékesítés nehézségét adja a határon átnyúló gazdasági események eltérő adójogi megítélése és a nemzeti adójogi szabályok különbsége. Kiemelte a bizonyítékok értékelésének fontosságát és az adózók részéről az okiratok megismerhetőségét. 

Zara László az Adótanácsadók Egyesületének Elnöke rámutatott, hogy az Európai Unió Bírósága ítéleteire figyelemmel vizsgálni kell, hogy a jogalkalmazás körében milyen változások szükségesek, így elsődlegesen az objektív körülmények körét kell meghatározni. 
 
A konferencia előadói és az azt követő vita résztvevői egyetértettek a jogalkalmazás változásának szükségszerűségében. E körben az adózó „ésszerű intézkedéseit” kell vizsgálni, illetve, hogy az adóhatóság objektív ismérvek alapján tárja fel, hogy az adózó „tudott vagy tudnia kellett” arról, hogy a részére számlát kiállító vagy a szolgáltatói láncban korábban közreműködő gazdasági szereplő által elkövetett adócsalásban vett részt. Ennek alapján felvetődött a jogalkotás szükségessége is, mely törvényes garanciák mellett határozná meg ezen objektív ismérveket. 

A konferencián eljárásjogi kérdések is megvitatásra kerültek (végrehajtás felfüggesztése, beavatkozás, perbehívás, adótitok).  Megvitatták a végrehajtás felfüggesztésének szempontjait, a döntéshez szükséges bizonyítékok körét és fontos szempontként jelölték meg, hogy a végrehajtás ne okozza a gazdaság szereplőinek ellehetetlenülését. Az adótitok körében az adózónak fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy minden olyan adatot és bizonyítékot megismerjen, amelyre alapítottan vele szemben jogkövetkezményt, adófizetést állapítanak meg. 

Dr. Hajnal Péter az MKBE Elnöke zárszavában a jövőbeni szakmai egyeztetés szükségességét hangsúlyozta, amelyen a kérdések további megvitatására lehetőség nyílik.