Belépési Nyilatkozat

 

Alulírott:
 Lakcím:  
Munkahelyi elérhetőség:  
egyetértve a Munkaügyi Bírák Országos Egyesületének azon céljával, hogy a munkaügyi perekben eljárt és eljáró bírák, bírósági titkárok, bírósági fogalmazók szakmai kapcsolatait szorosabbá, a jogértelmezést egységesebbé tegye, s megteremtse a sajátos érdekképviseletüket, kérem felvételemet az Egyesület tagjai sorába.  Az alapszabályt megismertem, rendelkezéseit elfogadom.   
Dátum:   
Aláírás: